Bách khoa toàn thư về giải đấu bóng đá 2023
trưng bày sản phẩm
vị trí của bạn:Bách khoa toàn thư về giải đấu bóng đá 2023 > trưng bày sản phẩm > Chăm sóc sức khoẻ cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương

Chăm sóc sức khoẻ cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương

2023-09-18 12:26    Số lần nhấp:59
(ĐCSVN) - Các nội dung của Biên bản ghi nhớ góp phần loại trừ tử vong bà mẹ do các nguyên nhân có thể phòng ngừa, đặc biệt chú ý đến việc đạt được chăm sóc sức khoẻ toàn diện, tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe tình dục, sức khoẻ sinh sản chất lượng cao và quyền cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương bao gồm người dân tộc thiểu số, người lao động di cư, người khuyết tật, thanh thiếu niên.

Ngày 11/9 tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tiếp xã giao Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam Matthew David Jackson.

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã thông tin về các hoạt động hiện nay của Trung ương Đoàn liên quan đến lĩnh vực UNFPA quan tâm, trong đó nêu rõ những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện chương trình do UNFPA hỗ trợ.

leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 – 2026.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị, Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam ủng hộ hỗ trợ Trung ương Đoàn xây dựng một dự án do thanh niên làm chủ để hỗ trợ toàn diện cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2026 theo những định hướng, chương trình, đề án của Đoàn Thanh niên đã ban hành như Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên; Kế hoạch việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030.

Tại buổi làm việc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 – 2026.

Căn cứ theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Trung ương Đoàn gửi tới UNFPA tại Việt Nam bản đề xuất Dự án “Chương trình Hỗ trợ thanh niên Việt Nam về sức khỏe tình dục sinh sản và bạo lực trên cơ sở giới; Thanh niên tham gia chuẩn bị cho tuổi già - “Không ai bị bỏ lại phía sau vì mục tiêu phát triển bền vững” để UNFPA xem xét hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, Trung ương Đoàn triển khai.

Các nội dung này góp phần đạt được kết quả mang tính chuyển đổi của UNFPA là loại trừ tử vong bà mẹ do các nguyên nhân có thể phòng ngừa,trưng bày sản phẩm đặc biệt chú ý đến việc đạt được chăm sóc sức khoẻ toàn diện, tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe tình dục, sức khoẻ sinh sản chất lượng cao và quyền cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương bao gồm người dân tộc thiểu số, người lao động di cư, người khuyết tật, thanh thiếu niên.

leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del Đại diện hai bên có mặt tại lễ ký kết.

Thống nhất với các đề xuất của Trung ương Đoàn tại buổi tiếp, ông Matthew David Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Trung ương Đoàn trong thời gian qua liên quan tới nhóm thanh niên yếu thế, trong đó, Trung ương Đoàn đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ nhóm này, các chương trình của Đoàn Thanh niên đã giúp thanh niên năng động, tích cực hơn trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Ông Matthew David Jackson cho biết UNFPA đã làm việc ở Việt Nam 28 năm, đã và sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa liên quan đến thanh niên như: sức khỏe sinh sản, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, chiến lược bình đẳng giới, cũng như bạo lực gia đình… để đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc./.

Minh Châu