Bách khoa toàn thư về giải đấu bóng đá 2023
Hợp tác và trao đổi
vị trí của bạn:Bách khoa toàn thư về giải đấu bóng đá 2023 > Hợp tác và trao đổi > Quảng Nam có 170 đơn vị cấp xã có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn

Quảng Nam có 170 đơn vị cấp xã có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn

2023-09-16 12:49    Số lần nhấp:132
(QNO) - Quảng Nam hiện có 170/241 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn, có 134 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Sự hình thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã đã góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân;Sự hình thành trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong ảnh: Người dân làng văn hóa Cao Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: C.N

Qua hơn 8 năm thực hiện Nghị quyết 139 ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án xây dựng và phát triển trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030 cùng với lồng ghép các nguồn vốn khác, đến nay trên địa bàn tỉnh có 170/241 xã, phường, thị trấn (đạt 70,5%) có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT&DL (Nghị quyết 139 đề ra mục tiêu đến năm 2020 đạt 50%, đến năm 2025 đạt 100%).

Theo thống kê,Hợp tác và trao đổi Quảng Nam hiện có 134 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 187 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên; 47 bể bơi, hồ bơi; 140 sân vận động 11 người, 215 điểm vui chơi trẻ em quy mô cấp xã được đầu tư xây dựng.

Toàn tỉnh có 233/241 xã, phường, thị trấn (đạt 96,7%) được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm văn hóa - thể thao, có ban chủ nhiệm, quy chế hoạt động theo quy định.

Giai đoạn 2016 - 2023, Quảng Nam đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 104 nhà văn hóa xã và 101 khu thể thao xã với kinh phí khoảng 32 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện các mục tiêu về văn hóa giai đoạn 2017 - 2020, hằng năm tỉnh đã hỗ trợ mua sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng cho 5 xã đặc biệt khó khăn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo.